Sodelovanje z vrtcem

S starši sodelujemo na različne načine in ob različnih časih: 

 • stiki s starši pri vpisu otrok (po e-mailu, preko spletne strani in publikacije ali telefonu posredujemo prve informacije o našem vrtcu),
 • konkretnejši dogovori pred dejanskih sprejemom otroka (podrobnejše informacije glede plačila, dnevnega reda, posebnosti, programa, sodelovanja …),
 • sodelovanje s starši v času, ko je otrok vključen v vrtec,
 • ohranjanje stikov s starši in družinami, ki so imele otroke v našem vrtcu (obletnice vrtca, srečanje za otroke, ki so hodili v naš vrtec, druga priložnostna srečanja in povabila).

V času, ko je otrok sprejet v vrtec, s starši sodelujemo na naslednje načine:

 • pogovori pred sprejemom otrok,
 • obisk na domu,
 • redni pogovori z vzgojiteljico otroka: vsaj 2x-letno, oz. po dogovoru,
 • reševanje raznih situacij (socialnih, finančnih in drugih),
 • roditeljski sestanki: skupni in po sobah, kjer so njihovi otroci,
 • popoldnevi ter večeri z očeti in mamami,
 • prinašanje rož in pranje perila (manjše krpe in predpasniki), vsaj 1x-letno,
 • skupni zaključni piknik na dvorišču vrtca,
 • sveta maša za vse družine iz našega vrtca (okoli dneva staršev),
 • možnosti izletov z družinami (ob sobotah, kadar je primerno vreme),
 • pomoč staršev pri pripravi in čiščenju materialov,
 • sodelovanje staršev pri delu v skupini (predstavitev poklica, delavnice, obdelovanje vrta …),
 • občasne druge delavnice za starše (npr. miklavževa peka)
 • pomoč pri preskrbi raznih potrebnih materialov, vzpostavljanju kontaktov in pripravi drugih srečanj (šivanje, darila vrtcu ob otrokovem rojstnem dnevu, zbiranje odpadnih materialov, podaritev dobro ohranjenih koles, rabljenega papirja in drugega, organizacija predstav za otroke: gledališče, iskanje dobrotnikov in donatorjev vrtca…),
 • glasilo Hiša otrok, ki jo sooblikujemo skupaj s starši;  izhaja 2x-letno in je namenjeno predvsem staršem otrok iz našega vrtca,
 • sprotna obvestila na oglasni deski in na naši spletni strani

SVET STARŠEV

Svet staršev deluje kot organ za organizirano uresničevanje interesa staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsaka vzgojna skupina (soba), po en glas. Član je bodisi predstavnik posamezne sobe bodisi njegov namestnik. Predstavnika in namestnika starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku za mandatno obdobje enega šolskega leta.

Iz Pravilnika sveta staršev Angelinega vrtca

Imena vaših predstavnikov so objavljena na oglasni deski vrtca in jasli. Svet staršev opravlja naslednje naloge:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogom ravnateljice Angelinega vrtca o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja Angelinega vrtca in o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalni in drugi problematiki,
 • obravnava pritožbe, pohvale in predloge staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnika v svet Uršulinskega zavoda,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Pravilnik sveta staršev (pdf)

S klikom na gumb “pošlji” soglašte z obdelavo posredovanih podatkov v skladu z namenom za katerega so bili dani.