Hospitacije in praksa

HOSPITACIJE

V primeru, da nas nameravate obiskati, vas prosimo, da nas kontaktirate na e-poštni naslov (info@angelinvrtec.si). 

Prednost pri opazovanju nudimo:

 • vsem, ki osnovno izobraževanje v pedagogiki montessori,
 • udeležencem izobraževanj za pedagoga montessori,
 • zaposlenim v vrtcih montessori,
 • dijakom in študentom pedagoške smeri,
 • strokovnim delavcem zaposlenih v predšolski vzgoji.

Nekaj navodil in usmeritev za obiskovalce:

 1. Opazovanje je tudi za vzgojitelja ena od osnovnih nalog. V času opazovanja se osredotočite predvsem na delo otrok, delo vzgojitelja in pripravljeno okolje.
 2. Ko pridete v sobo, ni potrebno glasno pozdraviti, da s tem ne bi zmotili dela otrok.
 3. Ves čas opazovanja sedite na stolu, kamor vas povabi vzgojiteljica, čim bolj neopazno in tiho. Lahko si zapisujete svoja opažanja. Z otroki se ne pogovarjajte in ne posegajte v njihovo delo, saj bo le-tako zagotovljena objektivnost opazovanj.
 4. S seboj prinesite copate.
 5. V primeru velikih skupin obiskovalci opazujejo otroke skozi zatemnjeno okno, da bi tako zagotovili njihovo nemoteno delo.
 6. Glede na dogovor z odgovorno osebo, ki sprejema obiske, je možen po opazovanju krajši pogovor.
 7. Tudi vaši pogledi, stališča in izkušnje, ki jih boste podelili z nami, so za nas bogastvo.
 8. Kadar pri obisku ali po njem ne bo mogoč pogovor z vami, nam svoja vprašanja ali vtise lahko posredujete tudi kasneje.
 9. Vaš denarni prispevek bo namenjen nakupu novih materialov za otroke. Že vnaprej hvala zanj.

PRAKSA

Vsem, ki se izobražujete iz pedagogike montessori, omogočamo opravljanja redne prske. Kontaktirajte nas na elektronski naslovna info@angelinvrtec.si, da se dogovorimo o dnevu začetka opravljanja prakse.

S klikom na gumb “pošlji” soglašte z obdelavo posredovanih podatkov v skladu z namenom za katerega so bili dani.