Plačilo vrtca

Uršulinski zavod je na korespondenčni seji 28. 2. 2019 sprejel sklep o določitvi cene progama predšolske vzgoje in višino stroškov živil v Angelinem vrtcu.

Prispevek staršev določi pristojni Center za socialno delo na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010) v deležu ekonomske cene programa, v katerega je otrok vključen. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanja plačila vrtca, vrtec izstavi račun v višini polne ekonomske cene programa.

Starši prejemate račune za plačilo vrtca po elektronski pošti. Če jih želite prejemati po navadni pošti, to sporočite v računovodstvo.

 Če ne morete poravnati računa v predvidenem roku, pošiljamo izpisek odprtih postavk in kasneje opomine. O težavah pri plačilu vrtca se  pogovorite z ravnateljico.

Obračun dejavnosti:

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo, ki ga plačajo starši, oziroma za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost.

Stroške obogatitvenih programov, ki jih izvajajo vzgojiteljice (stroške izletov, gledaliških predstav, vstopnin, določena vzgojna sredstva, materialov itd.) plačajo starši skupaj s položnico za redni program.

S klikom na gumb “pošlji” soglašte z obdelavo posredovanih podatkov v skladu z namenom za katerega so bili dani.