Pogosta vprašanja in odgovori

1.Predpostavke pri vzgoji montessori so:

  • Otroka spoštujemo kot različnega od odraslega in kot posameznika v vsej njegovi enkratnosti.
  • Otrok ima posebno občutljivost in mentalno moč za vsrkavanje in učenje iz okolja, kar se razlikuje od odraslega po kvaliteti in kapaciteti.
  • Najpomembnejša leta rasti so prva leta otrokovega življenja (do šestega leta), ko se nezavedno učenje spremeni v zavedno učenje.
  • Otrok ima globoko ljubezen in potrebo po delu, ki ima določen namen. On ne dela tako kot odrasli, da bi dosegel nek dobiček ali končal neko delo, ampak zaradi dejavnosti same. Aktivnost sama po sebi izpolni osnoven cilj: otrokov razvoj, vključno z mentalno, fizično in psihično močjo.

2. Ali lahko otrok v sobi počne kar želi?

Otrok se lahko v sobi svobodno giba, govori z drugimi otroki, dela z različnimi pripomočki ali materiali, katerih osnovni namen že pozna ali vpraša vzgojitelja, da mu predstavi nov material. Vzgojitelj otroka opazuje, si zapisuje njegove potrebe in zanimanja. Vzgojitelju ti zapiski pomagajo pri usmerjanju otroka in pripravi okolja zanj. Otrok pa ni svoboden v tem, da moti druge pri delu ali uničuje okolje. Njegova svoboda se dotika svobode drugega, torej se vede v nekih mejah. V sobi veljata ključni pravili: hodimo počasi in govorimo tiho.

3. Zakaj je vzgojni pristop montessori primeren za otroke?

Cilji Marie Montessori so večplastni: pristop spodbuja otrokovo samodisciplino, samo-učenje in samostojnost; otrokovo veselje do učenja in organiziran pristop do reševanja problemov in akademskih (teoretičnih) veščin.

4. Kakšen je prehod otrok iz vrtca montessori v navadno tradicionalno šolo?

V glavnem se otroci prilagodijo novim situacijam v razredu. Po vsej verjetnosti je to zato, ker so razvili samodisciplino in samostojnost v okolju montessori. Nekateri otroci pri prehod v novo okolje in nov način dela lahko doživijo tudi stres, kar kažejo na različne načine, vendar se kasneje dobro umestijo v novo okolje. Običajno so bolj iniciativni, zvedavi, za vse pa nekako velja, da ohranjajo vedoželjnost in se lažje soočajo z različnimi problemi.

S klikom na gumb “pošlji” soglašte z obdelavo posredovanih podatkov v skladu z namenom za katerega so bili dani.