KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA (ATRIJ), TELOVADBA, ANGLEŠČINA

V našem vrtcu imajo otroci poleg rednega montessori programa enkrat tedensko Katehezo Dobrega Pastirja, kjer v atriju spoznavajo Božje skrivnosti in Jezusovo življenje. Prav tako pa si v telovadnici isti dan  dodobra razmigajo telo.

Z letošnjim šolskim letom smo s katehezo začeli tudi z jasličnimi otroki. Kot izgleda, jim je v atriju zelo všeč.

Angleški jezik pa spoznavajo skupaj z učiteljico Tanjo, ki jim preko primernih pesmi (za najmlajše) in didaktičnih materialov predstavi predvsem melodijo/intonacijo jezika, besedišče in fraze.