Hiša otrok št. 33, junij 2018

Izšla je nova številka Hiše otrok, glasilo Angelinega vrtca.
Izdaja Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo, Josipine Turnograjske 8, 1000 Ljubljana.

Hiša otrok, št. 33, junij 2018