Sklep župana o zagotovitvi nujnega varstva za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način

Spoštovani,

 

Na podlagi tretje alineje 2. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 152/20) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) vam v priponki posredujemo S K L E P župana o zagotovitvi nujnega varstva za otroke,  katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način, v kolikor boste v naslednjih tednih v vašem vrtcu nudili nujno varstvo za otroke.

 

Obenem vas pozivamo, da v kolikor še niste posredovali Poročilo o porabi sredstev  za šolsko leto 2019/2020 na podlagi Pogodbe o financiranju za šol. Leto 2019/2020, da to nemudoma posredujete, saj je skrajni rok oddaje že potekel 31. 10. 2020. V kolikor ste poročilo že posredovali ta poziv smatrajte  kot brezpredmeten.

 

S prijaznimi pozdravi.

 

Daniela Hočevar, višja svetovalka I

Mestna uprava

Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje

Odsek za predšolsko vzgojo

Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana

 

T: 01 306 4017, F: 01 306 4012, www.ljubljana.si

Prijava na e-novice